skip_main skip_menu skip_search

Ochrona danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jest ona długa, napisana w języku prawniczym, ale musimy ją mieć.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("GDPR").

Administrator danych osobowych:

Bullet Project s.r.o., z siedzibą U Staré elektrárny 291/11, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, ID nr: 28618475, zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Ostrawie pod numerem C 35070, e-mail: info@balistas.pl, strona internetowa: www.balistas.pl (zwana dalej "Spółką" lub "Administratorem").

 

PREAMBUŁA

Niniejsze warunki zawierają informacje o przetwarzaniu danych osobowych przekazanych spółce przez klienta podczas składania zamówienia (zawierania umowy), w celu oceny zakupu na portalu Heuréka.cz oraz przez osobę odwiedzającą stronę internetową w kontekście komunikacji ze spółką. Nie mają one zastosowania do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody.

 

I. PRZETWARZANIE DANYCH NA PODSTAWIE ZAMÓWIENIA

1. Jako administrator Twoich danych osobowych (patrz dane kontaktowe powyżej), jesteśmy odpowiedzialni za ich ochronę i zobowiązujemy się do przetwarzania ich z zachowaniem odpowiedniego bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego. Jeśli są one przekazywane do nas w ramach zamówienia na towary lub usługi, zawsze przetwarzamy je zgodnie z warunkami określonymi poniżej.

2) Cel, podstawa prawna przetwarzania i czas trwania przetwarzania danych osobowych są następujące:

a) Cel: przetwarzanie zamówienia i związanych z nim zobowiązań umownych lub prawnych, rozpatrywanie skarg i inne działania związane ze zobowiązaniami umownymi; podstawa prawna: wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR); okres przetwarzania: 2 lata od przetworzenia zamówienia lub do końca okresu gwarancji, jeśli trwa on dłużej niż dwa lata.

(b) Cel: archiwizacja dokumentów księgowych na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów o rachunkowości; tytuł prawny: wykonanie obowiązku prawnego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR); okres przetwarzania: określony przez odpowiednie przepisy.

(c) Cel: marketing bezpośredni - oferowanie towarów i usług, ogłaszanie zniżek, wyprzedaży, wysyłanie informacji o sklepie internetowym i oferowanych produktach itp., w szczególności poprzez wysyłanie informacji handlowych pocztą elektroniczną (w rozumieniu § 7 ustawy nr 480/2004 Sb. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego); podstawa prawna: uzasadniony interes (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR); czas trwania przetwarzania: 3 lata.

d) Cel: zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego i sieciowego przetwarzania danych, podstawa prawna: uzasadniony interes (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR); okres przetwarzania danych: 3 lata.

e) Cel: ewentualne dochodzenie roszczeń prawnych wynikających z zawartej umowy lub powiązanych sporów prawnych; podstawa prawna: uzasadniony interes (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR); czas trwania przetwarzania: 3 lata.

3. Nie masz obowiązku podawania nam danych osobowych, jednak jest to warunek realizacji zamówienia (zawarcia umowy) - będziemy przetwarzać dane ze względów umownych.

4. W ramach przetwarzania danych osobowych możemy przekazywać je następującym podmiotom przetwarzającym i odbiorcom:

- dostawcy oprogramowania - w celu ułatwienia funkcjonowania sklepu internetowego i zapewnienia jego bezpieczeństwa technicznego (hosting serwerów, hosting poczty elektronicznej, cloud-hosting, system CRM lub system EPR, aplikacje biurowe itp,)

- firmy marketingowej w celu promocji marketingu bezpośredniego,

- operatorzy serwerów zapasowych i innego sprzętu - w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego oraz ochrony i dostępności związanych z nim danych,

- biuro rachunkowe - w celu prowadzenia agendy księgowej i związanej z tym archiwizacji dokumentów podatkowych,

- doradca podatkowy, biegły rewident, kancelaria prawna - w celu doradztwa w zakresie prowadzenia sklepu internetowego,

- firmy windykacyjne - w celu odzyskania lub ściągnięcia długów firmy,

- dostawców bramek płatności i instytucji bankowych w celu realizacji zamówienia,

- firm transportowych w celu zorganizowania transportu zamówionych przez Ciebie towarów,

- organy państwowe w przypadkach przewidzianych prawem,

- inne osoby, jeśli dotyczy,

wszystko zgodnie z bieżącymi potrzebami i w zakresie niezbędnym do organizacyjnego i technicznego wsparcia prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego.

5. Aby wyrazić swój brak zgody (sprzeciw) wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a także skorzystać z innych praw, które możesz wobec nas wykonać podczas przetwarzania (znajdziesz je TUTAJ), skorzystaj z następującego adresu info@balistas.pl

 

II. PRZETWARZANIE DANYCH W KONTEKŚCIE OBSŁUGI ZAPYTAŃ/SUGESTII

Jako administrator Twoich danych osobowych jesteśmy odpowiedzialni za ich ochronę i zobowiązujemy się do przetwarzania ich z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Jeśli są one przekazywane nam w ramach zapytań/sugestii dotyczących towarów lub usług albo innych kwestii związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego (za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej, telefonu, czatu itp.), zawsze przetwarzamy je na warunkach określonych poniżej.

2) Cel, podstawa prawna przetwarzania i czas trwania przetwarzania danych osobowych są następujące:

a) Cel: prowadzenie korespondencji i przechowywanie historii korespondencji; podstawa prawna: wykonanie umowy - negocjacje w sprawie zamówienia (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR) oraz uzasadniony interes (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR) w przypadku zapytań niezwiązanych z interesem odwiedzającego stronę internetową w zawarciu zamówienia; okres przetwarzania: 1 rok od przetworzenia zapytania lub sugestii.

b) Cel: wysyłanie zapytań o towary lub usługi - oferowanie towarów i usług, ogłaszanie zniżek, wyprzedaży, wysyłanie informacji o sklepie internetowym i oferowanych produktach itp. - w szczególności w formie komunikatów handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (w rozumieniu § 7 ustawy nr 480/2004 Sb. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego); podstawa prawna: uzasadniony interes (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR); okres przetwarzania: 1 rok.

c) Cel: przetwarzanie danych dotyczących bezpieczeństwa fizycznego, informatycznego i sieciowego; podstawa prawna: uzasadniony interes (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR); okres przetwarzania: 1 rok. Do przetwarzania Twoich danych osobowych angażujemy następujące podmioty przetwarzające:

- dostawcy oprogramowania - w celu ułatwienia funkcjonowania sklepu internetowego i zapewnienia jego bezpieczeństwa technicznego (hosting serwerów, hosting poczty elektronicznej, cloud-hosting, system CRM lub system EPR, aplikacje biurowe itp,)

- operatorzy serwerów zapasowych i innego sprzętu - w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego oraz ochrony i dostępności związanych z nim danych.

4. Aby wyrazić swój brak zgody (sprzeciw) na przetwarzanie swoich danych osobowych, a także skorzystać z innych praw, z których można skorzystać wobec nas podczas przetwarzania danych zgodnie z art. IV, prosimy napisać do nas tutaj: info@balistas.pl.

5. Jeżeli na podstawie korespondencji z nami zamówisz towary lub usługi, Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w artykule I powyżej.

 

III. PRZETWARZANIE DANYCH W OCENIE ZAKUPÓW NA STRONIE HEUREKA.CZ

Jako administrator Twoich danych osobowych (kontakty TUTAJ) odpowiadamy za ich ochronę i zobowiązujemy się do ich przetwarzania z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Jeśli są one nam przekazywane na podstawie wypełnienia kwestionariusza oceny zakupu (pocztą elektroniczną), zawsze przetwarzamy je zgodnie z warunkami określonymi poniżej.

2) Cel, podstawa prawna przetwarzania oraz czas trwania przetwarzania danych osobowych są następujące:

(a) Cel: określenie Twojego zadowolenia z zakupów u nas i umieszczenie Twojej oceny całkowicie anonimowo na portalu Heuréka.cz; podstawa prawna: uzasadniony interes (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR); okres przetwarzania: 6 miesięcy od wysłania kwestionariusza, jeśli nie wypełnisz kwestionariusza satysfakcji; 4 lata od wypełnienia kwestionariusza, jeśli wypełnisz kwestionariusz satysfakcji.

3. Do przetwarzania Twoich danych osobowych wykorzystujemy następujące podmioty przetwarzające:

- Heureka Shopping s.r.o., z siedzibą przy Karolinská 650/1, 186 00 Praga, ID: 02387727, w celu wygenerowania kwestionariusza satysfakcji,

- Dostawcy oprogramowania - w celu ułatwienia prowadzenia sklepu internetowego i zapewnienia jego bezpieczeństwa technicznego (hosting serwerów, hosting poczty elektronicznej, cloud-hosting, system CRM lub system EPR, aplikacje biurowe itp,)

- Operatorzy serwerów zapasowych i innego sprzętu - w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego oraz ochrony i dostępności związanych z nim danych.

4. Aby wyrazić swój brak zgody (sprzeciw) na przetwarzanie danych osobowych, a także skorzystać z innych praw, z których można skorzystać wobec nas podczas przetwarzania danych (patrz następny artykuł), należy napisać do nas na następujący adres e-mail: info@balistas.pl.

 

IV. PRAWA KLIENTA

W czasie, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

zażądać od firmy informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarza,

zażądać od firmy wyjaśnień dotyczących przetwarzania danych osobowych,

żądać dostępu do swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji lub korekty,

zażądać od firmy usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,

przekazać swoje dane osobowe innemu administratorowi,

sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych ze względu na uzasadniony interes firmy (zob. art. I ust. 2 lit. c), d) i e) oraz art. II ust. 2 lit. a) i b)),

zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu art. 7 ustawy nr 480/2004 Sb. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy napisać na następujący adres e-mail: info@balistas.pl. Jeśli masz wątpliwości, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe prawidłowo - zgodnie z odpowiednimi przepisami, możesz również skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Ostatnio odwiedzane produkty

+48 512 089 378 Pn.–pt.: 8–16 godz. Zadaj pytanie